Metoda LTVJ u dětí

1. Restrukturování mozku

Provádí se u všech dětí (i dospělých) , výborná je však pro všechny vývojové poruchy učení (dyslexie,dysortografie, dysgrafie), ADHD, LMD, autismus

Tato terapie se provádí přes rodiče, děti nemusí být přítomny.

Po absolvování této terapie dále nabízím kontrolu formou doučování dětí / 25 let praxe jako učitelka na ZŠ/.

2. Program života

Během těhotenství, porodu a dětství vznikají disharmonické programy, které nás mohou ovlivňovat celý život.

Metoda LTVJ dokáže tyto disharmonické programy najít a odblokovat, případně odstranit.

Při této terapii se pracuje jen přes rodiče, děti nemusí být přítomny.

3. Logopedie

Nabízím logopedickou nápravnou péči, kromě toho, je však někdy nutné odblokovat ještě 5. čakru, kde je centrum

komunikace a mohou tady být disharmonické programy nebo bloky, které tuto nápravu blokují.