Wellness test

Jak funguje tělesný analyzér?

Tělesný analyzér vysílá slabý elektrický impuls, který prochází naším tělem. Impulz rychle prochází skrz vodu v naší svalové hmotě, ale naráží na odpor v tukové tkáni. Pomocí tohoto odporu a vědeckých vzorců analyzér vypočítá parametry našeho těla.

Důležitá je stavba našeho těla, ne jeho váha.

Stavba našeho těla - poměr svalů, tuku a vody v těle, včetně množství viscerálního neboli útrobního tuku, tedy nebezpečného tuku způsobujícího kardiovaskulární choroby.

Výsledkem wellness testu je stavba našeho těla:

  • Množství tuku

Jedná se o celkové množství tuku v těle, ale velmi cenná je informace o množství viscerálního (břišního ) tuku, který je velmi nebezpečný a způsobuje řadu covilizačních onemocnění.

  • Hodnota bazálního metabolismu

Tedy množství energetického příjmu vzhledem k výšce a složení těla. Jedná se o energii, která je potřebná pro zachování základních životních funkcí.

  • Množství vody v těle

Dalším důležitým ukazatelem je i množství vody v těle. Ve skutečnosti však organismus potřebuje mnohem více vody, než jaký je náš subjektivní pocit žízně.

  • Objem minerálů v kostech

Dále analyzér zjistí objem minerálů v kostech a tedy jejich pevnost a ukáže, zda je svojí váhou nepřetěžujeme.

  • Věk našich buněk a orgánů

Mezi velmi důležité hodnoty patří metabolický věk (věk našich buněk a orgánů). Ukazuje nám, jaký je skutečný stav našeho organismu a nemá nic společného s naším skutečným věkem.

Pokud je metabolický věk vyšší, než náš biologický věk – nastal čas na změnu životního stylu !

Výsledek obrázku pro tanita