Cesta podle Brandon Bays

Cesta je způsob, jak poznat své skutečné JÁ, na základě toho objevit svou vnitřní moudrost. Chceme-li se dostat k jádru emocionálního problému, musíme objevit svou moudrost, která nám pomůže odhalit všechny negativní emocionální vzpomínky ukryté v těle. Jedině tak dokážeme osvobodit sami sebe.

Cesta znamená vyřešení našich problémů, uzdravení bolesti a odpouštění lidem, kteří nám ublížili, abychom mohli zdravěji pokračovat ve svém životě – osvobodíme se od emocionální zátěže minulosti. Cesta nám také odkryje potlačené emoce a buněčné vzpomínky, které mohou vést k nemocem, přeruší myšlenky v degenerativních buňkách a nahradí je zdravými. Staneme se opravdově a konečně svobodnými a zase začne zářit náš krásný diamant, se kterým přicházíme na svět, ale postupem času se v důsledku životních bolestí jeho záře ztrácí.

Máme-li štěstí, život nám nabídne dar – „budíček“, kdy uslyšíme volání své duše, která nás zve k poznání sebe sama.

Tato terapie trvá asi hodinu a klient se odpojí od své myslící mysli a odevzdá se do ticha, odkud přijde odpověď. Každý má svou vnitřní sílu, se kterou je možné se setkat a nechat se vést a objevit emocionální vzpomínky uložené v buňkách. Je to Váš budíček, Vaše pozvání k návratu domů a k tomu, kým opravdu jste.