Léčebné techniky Vyššího JÁ

Pro klienta je nenáročná, příjemná a za plného vědomí. Je to technika zkoumající současnost i minulost, kde jsou zapsány všechny naše disharmonické programy, které mohu být kořenem našich problémů. Principem této metody je zkoumání podvědomé mysli a hledání záznamů v duši, které nesou nejrůznější negativní programy, bloky, omezující přesvědčení a různé formy utrpení(nemoc, strach, bolest nebo závislost) Tyto záznamy se zpracují, vyčistí a nahradí láskyplnou energií a odpuštěním.

LTVJ je velmi účinná metoda, která pomáhá vyřešit zásadní problémy na všech úrovních našeho života.

Komunikace s Vyšším Já probíhá za pomoci terapeutického nástroje – kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a pomocí speciálních tabulek poukazuje na problémy, které se mají řešit. Je to systém pro řešení širokého spektra problémů (partnerské vztahy, finanční hojnost, strachy, podvědomé bloky a nemoci).

V roce 2014 jsem se stala certifikovanou terapeutkou.